Arbejdsopgaver på havnen

Udestående arbejsopgaver.

Har du lyst til at udføre en eller flere af nedenstående opgaver kontakt da Thomas på formand@sbk-havn.dk

- træffetid/ tlf.tid mandag-torsdag kl. 15-16 og tirsdag i ulige uger udenfor industriferien tirsdag kl. 17.30-20.00.

Tlf. 2462 8131 - formand@sbk-havn.dk

Opgave nr.

Beskrivelse

Andet

1

Pæl ved Bro 3 defekt

Ny pæl skal bankes og der skal etableres vanger med fæste i stenmolen. Brolars kommer i uge 24. Vanger og materialer bestiles af havnen. Havnefogeden kontakter relevante plads ejere.

2

Overgang mellem fast vestmole og flydebro, skal elkablet beskyttes mod gnidningsskade

Ingen materialer

3

Montering af el til ny sydmole

Der skal måles op til elkabel og føringsrør.

4

Dræning af P-areal ved Bro 1

Der mangler drænslage

5

Fjernelse af gammelt optimist jern

Skal aftales med Merete fra ungdom.

6

Nyt havneskilt skal opsættes på sydmole

Skilt modtaget

7

Kontakt og fjernelse af bådstativer som ikke blev brugt i vinteren 2015/2016.

 

8

Maling af vinduer i klubhus

Har maling i klubhus, mangler malergrej.

9

Maling af affaldsskur

Har maling i klubhus, mangler malergrej.

10

Etablering af afviser bjælke på bro 7

Den yderste plads ved Bro 7 mangler afviser planke efter rep. af broen. Materialer ikke købt.

11

Løs pæl ved bro 5

Pæl ved sidste plads på Bro 5 sydligste er løs. Ny pæl skal bankes.

12

Nedtagning af lygte pæle ved flydemoler, og der skal laves en dækplade

Ingen materialer nødvendige, skal strømen afsbrydes imens arbejdet pågår og ledningen skal trækkes tilbage til forsyningsdåse - eller afbrydes i forsyningsdåse.

13

Løst brædde ved spundsvæg ved isætningskaj

Ingen materialer, bolt skal påsvekses boltværk for genmontering af brædder. Svejseværk kan lånes.

14

Fliser ved vestmole skal lægges om ved start af Bro 8

Grus ligger ved start af vestmole.

15

Opfyldning af huller i vejen

Vejfyld er købt og modtaget

16

Nedhængning af bølgeplader

Wire / tov mangler, har dunke til sand for vægt

17

Elstander defekt på Bro 2

Stander skal skiftes, ny ligger ved ungdomsafdelingen rum

18

Køb af nye 400V eller 230V radiatorer i klubhus

Materialer udestår

19

Maling af gulv i ny tilbygning

Kontakt Kjeld Hansen, formand SBK

Skærbæk Lystbådehavn S/I

Fjordvejen 20

7000 Fredericia

© All Rights Reserved