Kontakt

Formand

Jan Rebsdorf

formand@sbk-havn.dk

Mobil: +45 5183 4003


Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Næstformand

Kasserer


Bestyrelsesmedlem


PladsansøgningHavnekontorkasserer@sbk-havn.dk


Ib Hansen


pladsansogning@sbk-havn.dkKontortid:

Efter aftale tirsdag 18.30 - 19.30

1. marts - 1. september

Telf.:+45 2993 1147

Havnefoged,

frivillig ordningBogholder