Slæbested

Slæbested 


Adgang til slæbestedet købes i BEAS automaten og gælder for ét kalenderår

Priser:

Ikke medlem af bådeklub og ikke medlem af havn kr. 1.000,00

Medlem af bådeklubben og ingen havneplads kr. 500,00

Medlem af bådeklubben og havneplads kr. 250,00


Dertil kommer depositum for brikken kr. 200,00 som også betales i BEAS automaten. Der udfyldes en kontrakt og ved aflevering til kassereren, udleveres brikken til slæbetedet.


Vær opmærksom på at Havnefoged og kasserer kun er at træffe på havnen efter aftale.

Tlf. til Havnefogeden er +45 2993 1147 / Kassereren +45 6126 5430.Du kan også finde lejekontrakt til Slæbestedet på nedenstående link.

 

Kontrakten kan udskrives, udfyldes, indscannes eller/og sendes i 2 eksemplarer til kasserer@sbk-havn.dk.


Så kontakter vi dig mht. brik og adgang til slæbestedet.


Ved tvivl kontakt gerne Bestyrelsen.

Skærbæk Lystbådehavn S/I

Fjordvejen 20

7000 Fredericia

© All Rights Reserved