Vedtaegter

ORDENSREGLEMENT FOR SKÆRBÆK LYSTBÅDEHAVN S/I


A)    Ordensreglementet er gældende for det til Skærbæk Lystbådehavn S/I hørende og af myndighederne godkendte havneområde, som vist på det til reglementet knyttede Administrationskort Bilag A.


B)    Ordensreglementet følger:


Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, som foreskrevet i bekendtgørelse om samme med ikrafttræden den 1. maj 2002.


C)   Det efterfølgende reglement indeholder lokale bestemmelser vedtaget af havnens bestyrelse og godkendt af Kystdirektoratet.


De nedenfor anførte lokale bestemmelser er nummereret i forhold til afsnit med tilsvarende regler i Standardreglementet.


2.18  Fortøjning i indsejlingen er FORBUDT.


2.19  Fortøjning langs moler kun tilladt ved pullerter, og i øvrigt efter havnefogedens anvisninger.


2.21 Fortøjninger, der fastgøres til broer skal være fjedrende. Tovværk udspændt mellem broer og fortøjningspæle skal fjernes i perioden 1. december til 1. april.


2.22 Opankring i svajebassinet er forbudt.


5.6  Alle bøder, som hidrører fra overtrædelse af dette reglement, tilfalder havnen.


Bilag A: Administrationskort; tegn nr. 20 af 30.9.2011

   


            Vedtaget af bestyrelsen i Skærbæk Lystbådehavn S/I

            Godkendt af Kystdirektoratet:

    2011